Måttning & mallning

Vi vet att det inte alltid är helt enkelt att mäta upp en bänkskiva. Därför erbjuder vi tjänsten måttning & mallning, där vi och vår samarbetspartner tar över ansvaret.

På våra rostfria bänkar hjälper vi dig med exakta mått och du ska inte vara orolig för att utforma din bänk med fler och mer komplexa lösningar. 

Så här går arbetsgången till

1. Skiss / ritning

2. Tidsbokning

3. Uppmätning

4. Produktion

5. Leverans

Checklista innan uppmätning

• Stomrent   Alla stommar och täcksidor som bänken skall ligga på måste vara monterade och rena så att korrekta mått kan tas.

• Eventuellt överhäng   Tänk igenom så att detta är klart vid måttningstillfället.

• Belysning   Måste finna god belysning vid måttningstillfället.

• Tänk igenom   Går det enkelt att få in bänken på sin plats? Förbered hur ni önskar kring kanter, hoar ev. häll osv. i god tid före måttningstillfället.

För priser, möjligheter och förutsättningar kontakta din återförsäljare här.

Tillbaka till Decodesign