Hygieniskt integrerat avlopp

Clean 50

Clean 5018

16mm fall för bästa avrinning

Clean 1850 planmonterad

Integrerat avlopp som minimerar risken för att skräp samlas

Clean 1850 med Blandare Steel Access D