Radie 26,5 i hörn och med tapwing för blandare i plåten. Modeller: OHIO TAPWING 4040, OHIO TAPWING 5040